Tagged with Dạ cổ hoài lang

Nhạc sĩ Cao Văn Lầu và bài Dạ cổ hoài lang

Nhạc sĩ Cao Văn Lầu và bài Dạ cổ hoài lang

Bùi Thụy Đào Nguyên Phần I. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu: Cao Văn Lầu sinh ngày 22 tháng 12 năm 1892 tại xóm Cái Cui, làng Chí Mỹ, sau sát nhập với làng Thuận Lễ trở thành xã Thuận Mỹ, huyện Vàm Cỏ, tỉnh Long An. Cuộc đời ông đã trải qua những biến đổi … Tiếp tục đọc