Tagged with cải lương

Hệ thống bài bản Đờn Ca Tài Tử

Hệ thống bài bản Đờn Ca Tài Tử

Nguyễn Tấn Nhì Đờn ca là một nhu cầu giải trí cũng như để phục vụ cho những ngày lễ quan , hôn , tang , tế , đã có mặt lâu đời từ khi người Việt Nam định cư lập ấp tại đất nam bộ (Trịnh Hoài Đức – Gia Định Thành Thông Chí.) … Tiếp tục đọc