Tagged with Quốc Dân Đảng

Chính sách của Quốc Dân Đảng Trung Quốc đối với tù binh Nhật Bản

Chính sách của Quốc Dân Đảng Trung Quốc đối với tù binh Nhật Bản

Kevin Nguyễn Thông báo đầu hàng của Nhật hoàng ngày 15 tháng 8 năm 1945 không gây bất ngờ nhiều cho các lực lượng Nhật Bản ở Thái Bình Dương, nơi họ đã bị vùi dập bởi những thất bại liên tiếp. Tuy nhiên, thông báo này gây bất ngờ hơn nhiều đối với lực … Tiếp tục đọc

Sự kiện ‘’Loạn Y Lê’’ của người Duy Ngô Nhĩ năm 1944  ở Tân Cương

Sự kiện ‘’Loạn Y Lê’’ của người Duy Ngô Nhĩ năm 1944 ở Tân Cương

Ngày 12/11/1944, các lãnh đạo trên họp nhau tuyên bố thành lập ‘’Cộng hòa Đông Turkestan đệ Nhị’’ – tuyên bố kế thừa nhà nước Đông Turkestan đệ Nhất năm 1931, hiến đấu cho độc lập của Tân Cương khỏi Trung Hoa Dân Quốc dưới sự hỗ trợ của Liên Xô. Ngay sau đó, loạn Y Lê bùng nổ. Tiếp tục đọc

Việt Nam Quốc Dân Đảng với sự chuyển hóa của phong trào dân tộc trong những năm 20

Việt Nam Quốc Dân Đảng với sự chuyển hóa của phong trào dân tộc trong những năm 20

PGS.TS.  Nguyễn Văn Khánh Có một điều không cần bàn cãi: Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập vào cuối năm 1927 là kết quả và sản phẩm của sự vận động và phát triển của  phong trào dân tộc ở Việt Nam những năm sau chiến tranh thế giới thứ I. Nhưng còn … Tiếp tục đọc