Tagged with Nam quốc sơn hà

Nơi bắt đầu của huyền thoại “Nam Quốc Sơn Hà”

Nơi bắt đầu của huyền thoại “Nam Quốc Sơn Hà”

Lê Đắc Chỉnh (Bài viết nhân dịp kỷ niệm ngày quốc khánh lần thứ 74 (2/9/1945-2/9/2019)   Huyền thoại “Nam quốc sơn hà” và những dấu tích còn để lại Nam quốc sơn hà (NQSH) là bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam [1]. Bài thơ xuất hiện 2 lần trong 2 trận … Tiếp tục đọc

Thử tìm hiểu ai là tác giả bài thơ Thần- Nam Quốc Sơn Hà

Thử tìm hiểu ai là tác giả bài thơ Thần- Nam Quốc Sơn Hà

THỬ TÌM HIỂU AI  LÀ TÁC GIẢ BÀI THƠ THẦN – NAM QUỐC SƠN HÀ[1] Viên Như                                                                                                       南國山河南帝居, 截然分定在天書。 如何逆虜來侵犯, 汝等行看取敗虛。    Nam quốc sơn hà nam đế cư,   Tiệt nhiên phân định tại thiên thư[2].   Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,   Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.                         Tạm … Tiếp tục đọc