Tagged with Nam quốc sơn hà

Thử tìm hiểu ai là tác giả bài thơ Thần- Nam Quốc Sơn Hà

Thử tìm hiểu ai là tác giả bài thơ Thần- Nam Quốc Sơn Hà

THỬ TÌM HIỂU AI  LÀ TÁC GIẢ BÀI THƠ THẦN – NAM QUỐC SƠN HÀ[1] Viên Như                                                                                                       南國山河南帝居, 截然分定在天書。 如何逆虜來侵犯, 汝等行看取敗虛。    Nam quốc sơn hà nam đế cư,   Tiệt nhiên phân định tại thiên thư[2].   Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,   Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.                         Tạm … Tiếp tục đọc

Chuyện chữ – Chuyện nghĩa:  Bàn thêm về bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà”

Chuyện chữ – Chuyện nghĩa:  Bàn thêm về bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà”

Lại Thế Hiền           Bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” được coi là bài thơ Thần, được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy cho nhiều thế hệ học trò.           Trước năm học 2003 – 2004, bài thơ này thường được dùng bản dịch, được cho là của nhà sử học Trần Trọng Kim: … Tiếp tục đọc