Tagged with Nam quốc sơn hà

Thử tìm hiểu ai là tác giả bài thơ Thần- Nam Quốc Sơn Hà

Thử tìm hiểu ai là tác giả bài thơ Thần- Nam Quốc Sơn Hà

THỬ TÌM HIỂU AI  LÀ TÁC GIẢ BÀI THƠ THẦN – NAM QUỐC SƠN HÀ[1] Viên Như                                                                                                       南國山河南帝居, 截然分定在天書。 如何逆虜來侵犯, 汝等行看取敗虛。    Nam quốc sơn hà nam đế cư,   Tiệt nhiên phân định tại thiên thư[2].   Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,   Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.                         Tạm … Tiếp tục đọc