Văn hóa Lương Chử được công nhận là Di Sản Thế Giới

a

Toàn cảnh khu vực Lương Chử theo hướng Nam-Bắc

Hà Văn Thuỳ

Trong phiên họp từ ngày 6 đến ngày 10 tháng Bảy năm 2019, tại Thủ đô Baku Cộng hòa Azerbaizan, Hội đồng Di sản thế giới đã công nhận 7 di sản văn hóa thế giới mới gồm: Dilmun Burial Mounds (Bahrain), Budj Bim Cultural Landscape (Australia), Archaeological Ruins of Liangzhu City (China), Jaipur City, Rajasthan (India), Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto, (Indonesia), Mozu-Furuichi Kofun Group: Mounded Tombs of Ancient Japan (Japan), Megalithic Jar Sites in Xiengkhouang — Cánh đồng Chum (Lao People’s Democratic Republic).

Xin giới thiệu với bạn đọc đánh giá của UNESCO về văn hóa Lương Chử:

 

DI CHỈ KHẢO CỔ CỦA THÀNH PHỐ LƯƠNG CHỬ

https://whc.unesco.org/en/list/1592/

Nằm trong lưu vực sông Dương Tử trên bờ biển phía đông nam của đất nước, những tàn tích khảo cổ của Liangzhu (khoảng 3.300-2.300 TCN) cho thấy một quốc gia sớm nhất với một hệ thống tín ngưỡng thống nhất dựa trên canh tác lúa ở Trung Quốc thời kỳ đồ đá mới. Khu di chỉ bao gồm bốn khu vực – Khu vực Yaoshan, Khu vực đập cao ở cửa Thung lũng, Khu vực đập thấp trên Đồng bằng và Khu vực Thành phố. Những di tích này là một ví dụ nổi bật của nền văn minh đô thị sơ khai được thể hiện trong các di chỉ bằng đất, quy hoạch đô thị, hệ thống trữ nước và hệ thống phân cấp xã hội được thể hiện trong các chôn cất khác biệt trong các nghĩa trang .

Giá trị thế giới vượt trội

 Tổng hợp ngắn gọn

Di tích khảo cổ của thành phố Liangzhu là trung tâm quyền lực và tín ngưỡng của  quốc gia đầu tiên ở Khu vực hồ Circum-Taihu. Nó nằm trên một đồng bằng cắt ngang bởi các mạng lưới sông ở chân đồi phía đông của dãy núi Tianmu trong lưu vực sông Dương Tử trên bờ biển phía đông nam của Trung Quốc. Di tích bao gồm bốn khu vực: Khu vực Yaoshan; Khu vực đập cao ở cửa Thung lũng; Khu vực đập thấp trên đồng bằng – Đường đắp phía trước dãy núi; và Khu vực thành phố.

Di tích khảo cổ của thành phố Liangzhu cho thấy một quốc gia hình thành sớm với cơ sở kinh tế nông nghiệp trồng lúa, sự khác biệt xã hội và một hệ thống tín ngưỡng thống nhất, tồn tại trong thời kỳ đồ đá mới ở Trung Quốc. Với một loạt các di chỉ, bao gồm Di chỉ Thành phố được xây dựng trong khoảng 3300-2300 TCN, Hệ thống trữ nước ngoại vi với các chức năng phức tạp và nghĩa trang được phân cấp xã hội (bao gồm cả bàn thờ) và các vật thể được khai quật đại diện bởi một loạt các đồ tạo tác bằng ngọc tượng trưng cho tín ngưỡng, cũng như thời kỳ đầu của nó, tài sản đại diện cho những đóng góp đáng chú ý của lưu vực sông Dương Tử cho nguồn gốc của nền văn minh Trung Quốc. Ngoài ra, mô hình và phân vùng chức năng của thủ đô, cùng với các đặc điểm của các khu định cư của văn hóa Liangzhu và của Thành phố bên ngoài với các sân thượng, hỗ trợ mạnh mẽ giá trị của di sản.

Tiêu chí (ii): Di tích khảo cổ của thành phố Liangzhu, là trung tâm quyền lực và tín ngưỡng của văn hóa Liangzhu, là một bằng chứng nổi bật của một quốc gia đầu tiên ở khu vực với nông nghiệp trồng lúa làm cơ sở kinh tế, và sự khác biệt xã hội và hệ thống tín ngưỡng thống nhất, tồn tại ở vùng hạ lưu của sông Dương Tử trong thời kỳ đồ đá mới ở Trung Quốc. Nó cung cấp bằng chứng tuyệt vời cho các khái niệm về bản sắc văn hóa, tổ chức chính trị xã hội và sự phát triển của xã hội và văn hóa trong thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng sớm ở Trung Quốc và khu vực.

Tiêu chí (iv): Di tích khảo cổ của Liangzhu minh họa sự chuyển đổi từ các xã hội thời kỳ đồ đá mới quy mô sang một đơn vị chính trị tích hợp lớn với hệ thống phân cấp, nghi lễ và nghề thủ công. Nó bao gồm các ví dụ nổi bật về đô thị hóa sớm được thể hiện trong các di tích bằng đất, quy hoạch thành phố và cảnh quan, hệ thống phân cấp xã hội thể hiện ở sự khác biệt về chôn cất trong các nghĩa trang, trong tài sản, các chiến lược văn hóa xã hội để tổ chức không gian và thực hiện quyền lực. Nó đại diện cho thành tựu to lớn của nền văn minh trồng lúa thời tiền sử của Trung Quốc hơn 5000 năm trước và là một ví dụ nổi bật của nền văn minh đô thị sớm.

Chính trực

Bốn phần cấu thành của Di tích khảo cổ của thành phố Liangzhu bao gồm tất cả các thuộc tính được xác định cần thiết để thể hiện tầm quan trọng của nó như là một đại diện nổi bật của một nền văn minh đô thị và tiền sử sớm ở lưu vực sông Dương Tử.

Di chỉ chứa tất cả các yếu tố vật chất của di tích khảo cổ học, bốn yếu tố nhân tạo chính, đó là Khu vực thành phố, Hệ thống trữ nước ngoại vi, nghĩa trang được phân cấp xã hội (bao gồm cả bàn thờ) và các vật thể được khai quật đại diện bởi các đồ tạo tác bằng ngọc bích, cũng như địa hình tự nhiên được liên kết trực tiếp đến chức năng của các di tích.

Vùng đệm bao gồm các yếu tố môi trường lịch sử liên quan đến giá trị của di sản, như núi, gò cô lập, vùng nước và vùng đất ngập nước, nhưng cũng bao gồm các di tích khảo cổ đương thời rải rác xung quanh thành phố cổ, cũng như sự liên kết nội tại của giá trị giữa các di chỉ khác nhau và bố trí không gian và mô hình của chúng.

Tác động của phát triển và xây dựng đô thị và các yếu tố tự nhiên đe dọa di tích được giải quyết đúng đắn. 

Xác thực

Các địa điểm trong bốn khu vực, bao gồm Khu vực thành phố, Hệ thống trữ nước ngoại vi, nghĩa trang được phân loại xã hội (bao gồm một bàn thờ), được bảo tồn như các địa điểm khảo cổ, mang thông tin lịch sử xác thực về di sản của thời kỳ 3300-2300 TCN, bao gồm các đặc điểm trong lựa chọn địa điểm, không gian và môi trường, vị trí và bố cục, đường viền của hài cốt, vật liệu và công nghệ và chức năng lịch sử của các di chỉ, cũng như kết nối nội bộ giữa bố cục tổng thể của di sản và các yếu tố riêng lẻ và môi trường tự nhiên lịch sử của khu vực phân phối của các địa điểm. Các vật thể được khai quật từ bốn khu vực được đại diện bởi các đồ tạo tác ngọc bích bảo tồn chính xác hình dạng, chủng loại, hoa văn trang trí, chức năng, vật liệu và các công nghệ xử lý phức tạp và sự khéo léo tinh xảo của các đồ tạo tác. Cùng với các địa điểm khảo cổ, họ chứng minh một cách xác thực và đáng tin cậy mức độ phát triển của nền văn minh trồng lúa ở hạ lưu sông Dương Tử trong thời kỳ đồ đá mới và cung cấp một bức tranh toàn cảnh về Di tích khảo cổ của thành phố Liangzhu.

Yêu cầu bảo vệ và quản lý 

Ba địa điểm thành phần, Khu vực Yaoshan (01), Khu vực đường phía trước dãy núi (03-2) và Khu vực thành phố (04) của Di tích khảo cổ của thành phố Liangzhu, đã được bảo vệ quốc gia cấp cao nhất và nằm trong Khu vực bảo vệ chính trong phạm vi bảo vệ của Khu khảo cổ học Liang Liangzhu, một địa điểm được bảo vệ ưu tiên quốc gia để bảo vệ các di tích văn hóa. Khu vực đập cao ở cửa thung lũng (02) và Khu vực đập thấp trên đồng bằng (03-1) đã được liệt kê là Khu bảo tồn tỉnh Chiết Giang năm 2017 và một ứng dụng đang được xử lý để liệt kê chúng như các di tích được bảo vệ ưu tiên quốc gia.

Di sản thuộc sở hữu của Nhà nước và được bảo vệ bởi các luật và quy định có liên quan như Luật Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Bảo vệ Di tích Văn hóa, Quy định Thực thi Luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc về Bảo vệ Di tích Văn hóa và Quy định hành chính của tỉnh Chiết Giang về bảo vệ các di tích văn hóa, và được hưởng sự bảo vệ của cả cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Các chính sách và quy định bảo vệ đặc biệt đối với tài sản đã được xây dựng và cải thiện, bao gồm Quy chế bảo vệ và quản lý Khu khảo cổ Liangzhu của Hàng Châu (sửa đổi năm 2013), và một loạt các quy định đặc biệt về bảo vệ di sản đã được soạn thảo, ban hành và thực hiện, bao gồm Kế hoạch tổng thể bảo tồn cho Khu khảo cổ Liangzhu (2008-2025) với tư cách là Khu bảo tồn ưu tiên quốc gia, và việc giám sát tài sản và môi trường xung quanh cũng được tăng cường.

Tất cả bốn khu vực của Di tích khảo cổ của thành phố Liangzhu đều có chung một vùng đệm và được quản lý một cách hiệu quả theo cách thống nhất bởi một cơ quan quản lý chung – Ủy ban quản lý khu hành chính khảo cổ Hàng Châu Liangzhu. Nó có một hệ thống rõ ràng để phân chia công việc và trách nhiệm, đầy đủ chức năng, đủ nhân viên kỹ thuật và quản lý chuyên bảo vệ, đủ nguồn vốn và cơ sở vật chất đầy đủ.

Các quy định bảo vệ và quản lý khác nhau sẽ được thực hiện nghiêm túc, năng lực môi trường và các hoạt động xây dựng và phát triển trong khu vực bất động sản sẽ được kiểm soát một cách hiệu quả và các tác động tiêu cực đến di sản từ áp lực của các phát triển khác nhau sẽ được kiềm chế; nhu cầu của các bên liên quan sẽ được phối hợp và xem xét tổng thể, và sự cân bằng giữa bảo vệ di sản và phát triển du lịch và xây dựng đô thị sẽ được giữ hợp lý và hiệu quả.

Nghiên cứu, giải thích và phổ biến giá trị di sản sẽ được tăng cường; chức năng tích hợp của di sản, bao gồm du lịch văn hóa và bảo vệ sinh thái, sẽ được phát huy một cách thích hợp, và mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa bảo vệ Di tích khảo cổ của thành phố Liangzhu và sự phát triển của quận Dư Hàng và thành phố Hàng Châu sẽ được duy trì.

 

           HÌNH TƯỢNG CỔ BÍ ẨN THÁCH THỨC LỊCH SỬ TRUNG QUỐC

p07qkrkl.jpg

                                    By Alastair Sooke 10 October 2019

http://www.bbc.com/culture/story/20191009-the-mysterious-ancient-figure-challenging-chinas-history

Một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc ngoạn mục có thể nắm giữ manh mối cho một xã hội sơ khai có trước những gì nhiều nhà sử học Trung Quốc tin là lâu đời nhất, Alastair Sooke viết.

Một hình nhân nhăn nhó đội một cái mũ lông được làm công phu, đang cưỡi trên lưng một con quái vật đáng sợ. Anh ta phải mạnh mẽ, thậm chí có thể siêu nhiên, bởi vì anh ta dễ dàng khuất phục con thú có móng vuốt sắc nhọn này bằng đôi mắt lồi. Nhưng chính xác thì anh ta là ai? Một pháp sư? Một vị thần? Và tại sao anh lại buộc các nhà sử học xé bỏ dòng thời gian được chấp nhận theo quy ước của lịch sử Trung Quốc?

Đầu năm nay, khi đang quay China Kho báu vĩ đại nhất, một bộ phim tài liệu truyền hình sáu phần mới của BBC World News, tôi đã bắt gặp nhân vật bí ẩn này được khắc trên một tác phẩm chạm khắc ngọc bích cổ xưa ngoạn mục, hiện thuộc Bảo tàng tỉnh Chiết Giang ở thành phố Hàng Châu. Được biết đến như một ‘công’ – về cơ bản, một hình trụ bằng ngọc, hình vuông ở bên ngoài, với một ống tròn bên trong – cột ngọc đứng này đã được các nhà khảo cổ học thu hồi từ một nghĩa trang dành cho các thành viên ưu tú của thời kỳ đồ đá mới, xã hội phức tạp phát triển mạnh mẽ ở vị trí Liangzhu, khoảng 100 dặm (160km) về phía tây nam của Thượng Hải, trong thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Theo truyền thống, các nhà sử học đã dạy rằng triều đại được ghi lại sớm nhất của Trung Quốc là nhà Thương, trị vì trong thời đại đồ đồng, vào thiên niên kỷ thứ II trước Công nguyên.

Đồ tạo tác bằng đồng phức tạp – bình đựng rượu vang và đồ cúng; những chiếc rìu nghi lễ được tô điểm bằng khuôn mặt đẫm máu, nụ cười toe toét – đã được khai quật từ các thành phố Thương ở tỉnh Hà Nam ngày nay, dọc theo sông Hoàng Hà. Nhiều hình người được trang trí với khuôn mặt giống như mặt nạ của một con quái vật với đôi mắt lồi và sừng cong được gọi là “thao thiết”, ý nghĩa chính xác của nó vẫn còn được tranh luận. Tuy nhiên khám phá gần đây tại Liangzhu, nằm ở hạ lưu sông Dương Tử, hơn 600 dặm (965km) về phía Đông Nam An Dương, thủ đô cuối cùng của nhà Thương, đã đảo lộn niên đại tiêu chuẩn của lịch sử Trung Quốc. Điều này là do, theo các nhà khảo cổ học, khu định cư cổ đại ấn tượng tại Liangzhu là nơi có nền văn minh tinh vi đã thịnh vượng 1.700 năm trước khi thành lập nhà Thương. Cùng thời với nền văn minh Cycladic cổ đại của Biển Aegean ở phương Tây, đây có thể là xã hội nhà nước sớm nhất ở Đông Á.

Khi đôi tay dược giải phóng khỏi việc kiếm ăn hàng ngày, giới thượng lưu Liangzhu trở nên say mê với nghệ thuật. Một số học giả thậm chí còn cho rằng nguồn gốc của mô típ “thao thiết” thời Thương nổi tiếng có thể giống như quái vật mắt ếch miệng rộng trang trí tại các đồ tạo tác từ Liangzhu, bao gồm cả ‘công’ – được gọi là ” công vua”, bởi vì với sức nặng ấn tượng 6,5kg (14,33lbs) – mà tôi thấy ở Bảo tàng tỉnh Chiết Giang.

Đầu năm nay, các di tích khảo cổ tại Liangzhu đã được xác nhận là Di sản Thế giới Unesco. Ngày nay, du khách có thể ngạc nhiên trước những đồ tạo tác phi thường từ di chỉ tại Bảo tàng Liangzhu xinh đẹp, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Anh David Chipperfield. Trên màn hình là nhiều hiện vật bằng ngọc bích khác, bao gồm rìu nghi lễ, lược trang trí và đĩa tròn có lỗ ở giữa, trông giống như đồng tiền Polo quá khổ và được gọi là “bi.” Nằm dưới chân núi Tianmu, khu định cư chính của Liangzhu là một thị trấn kiên cố bao gồm một khu vực hình chữ nhật rộng khoảng 740 mẫu Anh (299 ha), được bảo vệ bởi một hệ thống hào và tường đất rộng ít nhất 65ft (19,8m). Du khách có thể đi qua một trong tám cống nước – gợi ý rằng, theo lời của các nhà khảo cổ học Colin Renfrew và Bin Lưu, đây là một thị trấn của những con kênh và những con đường.

Một biểu tượng thành phố?

Sự tinh vi của nền văn minh phát triển tại Liangzhu từ khoảng 3300-2300 trước Công nguyên không chỉ thể hiện ở những phát hiện quý giá từ nghĩa trang cao cấp của thị trấn, mà còn từ một mạng lưới đập đất hoành tráng, với hệ thống các công trình thủy lợi phong phú, và những cánh đồng lúa gạo, sắp xếp trên các vùng lân cận, được quản lý một cách cẩn thận. Những cánh đồng đảm bảo nguồn cung cấp thường xuyên thực phẩm cho cư dân của thành phố. Trong khu định cư, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một hố gạo cháy khổng lồ – có lẽ đã bị cháy trong một vựa lúa nằm trong cung điện gần đó và sau đó bị vứt bỏ, Renfrew và Lưu nói.

Rõ ràng, sau đó, nhờ vào tổ chức xã hội và thành thạo các kỹ thuật tưới tiêu, người Liangzhu có thặng dư lương thực quá lớn – và điều này đã tạo cho họ một chất kích thích quan trọng đối với nền văn minh: sự xa xỉ. Được giải thoát khỏi cuộc kiếm sống bằng tay chân hàng ngày, giới thượng lưu Liangzhu trở nên say mê với nghệ thuật. Chỉ cần nhìn vào nỗi ám ảnh của họ với ngọc bích, một khoáng chất cứng rắn, vô cùng khó chế tác, mà các nghệ nhân của họ đã làm việc chăm chỉ để tạo ra những vật dụng tuyệt đẹp.

Trong quá khứ, các học giả Trung Quốc tin rằng triều đại sớm nhất coi trọng ngọc là nhà Chu tồn tại lâu dài, theo sau nhà Thương vào thiên niên kỷ thứ I trước Công nguyên. Tuy nhiên, bằng chứng từ Liangzhu, đưa ra đề nghị khác. Và ‘vua của công” mà tôi đã thấy – được chạm khắc từ một loại ngọc có màu kem nguyên chất gọi là nephrite – được cho là ngoạn mục nhất trong tất cả các hiện vật của Liangzhu. Điều gây ấn tượng với tôi là nó đẹp và sắc sảo và tối giản đến mức nào – nếu bạn chưa biết nó và được nói rằng nó đã được chạm khắc bởi nhà điêu khắc hiện đại thế kỷ 20 Constantin Brancusi, bạn sẽ kinh ngạc.

Và ý nghĩa chính xác của mô típ con người / quái thú đó, như một số nhà sử học nghệ thuật mô tả – là gì? Vâng, trong trường hợp không có hồ sơ bằng văn bản từ di chỉ Liangzhu, các học giả chỉ có thể suy đoán. Lâu nay, chúng ta có thể chắc chắn rằng nhân vật này là một vị thần hay là thành viên của giới thượng lưu Liangzhu – một số người đội mũ lông vũ – như một pháp sư hay linh mục. Hoặc  như Renfrew và Lưu đề xuất, mô típ này có thể được hiểu theo nghĩa xã hội, như đại diện cho cộng đồng dân cư của thị trấn Liangzhu. Nói cách khác, giải pháp cho câu đố của thiết kế khó hiểu này có lẽ nó là một loại biểu tượng công dân, giống như một huy hiệu của phương Tây.

 

Thưa cùng bạn đọc,

Cũng như người Trung Nguyên tự nhiên nhận được báu vật của dân man di “từ dưới đất chui lên,” chẳng hiểu mô tê gì về văn hóa Lương Chử, chàng phóng viên xứ Hồng Mao đoán già đoán non, cho “thao thiết”giống như “gia huy”của quý tộc phương Tây! Cười cái ngây thơ của họ, tôi biết rằng chỉ có người Việt Nam mới hiểu ý nghĩa linh vật của tổ tiên Hồng Bàng. Thao thiết là biểu trưng của Si Vưu, anh hùng vĩ đại người Việt, vị thần chiến tranh từng làm khiếp đảm Hoàng Đế, “đánh mười trận thì chín trận không thắng” … Si Vưu hóa thân thành “thao thiết”là vật thờ, là niềm tự hào của người Việt trên khắp đất Trung Hoa.

One thought on “Văn hóa Lương Chử được công nhận là Di Sản Thế Giới

 1. Hình tượng ‘Thao thiết’ được đúc nổi trên tai thạp đồng cổ người Việt.

  Ông Tạ Đức cho rằng ‘Thao thiết’ là cái mặt nạ do các thủ lĩnh Bách Việt xưa dùng để đeo khi ra trận. Ý kiến này trùng với Tiến sỹ Paul Singer, người chủ trương sử dụng thuật ngữ “mặt nạ động vật” hoặc một thuật ngữ nào đó tương tự (tiếng Anh gọi là ‘animal mask’). Ý kiến ông Tạ Đức khác với Trần Mộng Gia (‘thú diện’, 1950), Lý Tế (‘động vật diện’, 1970).

  Tôi thì hiểu rằng, thao thiết gắn với biểu tượng thần chiến tranh – nhưng thao thiết không phải là mặt nạ. Trong thực tế cho thấy, thao thiết từng xuất hiện trên tấm giáp che ngực (còn gọi là Hộ tâm phiến) Lật Phương ở thời Đông Sơn. Vị trí của thao thiết nằm ở chính giữa tấm giáp.

  Tấm giáp này tìm thấy trong một mộ thuyền vào năm 1968; ở thôn Lật Phương, xã Minh Chính (nay là xã Khai Thái), huyện Phú Xuyên, Hà Sơn Bình (nay thuộc Hà Nội).

  Có tác giả cho rằng, tấm giáp thể hiện hai hàng dài những người đang ngồi xếp hàng đối diện… để kéo co. Tôi hiểu đó tấm giáp đó miêu tả một trận đồ, các chiến binh Việt xếp hàng dàn quân khi ra trận.

  Các cổ vật này đang ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 1 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s