Tagged with scotland

Septimius Severus — Hoàng đế La Mã người Châu Phi và cuộc xâm lược Scotland

Septimius Severus — Hoàng đế La Mã người Châu Phi và cuộc xâm lược Scotland

Jason Ho Septimius Severus, ra đời tại Libya, được ghi tên trong lịch sử như là vị Hoàng đế La Mã người Châu Phi đầu tiên. Với ham muốn quyền lực, gần 2000 năm trước, ông cai trị Đế chế La Mã khi tự tuyên bố là Hoàng đế sau Trận Lugdunum vào năm 197 … Tiếp tục đọc