Tagged with hongkong

Người Việt tị nạn tại Hương Cảng

Người Việt tị nạn tại Hương Cảng

Tiêu “Bắt đầu từ nay” “Pất lầu tùng lai” là cách phát âm cụm từ 不漏洞拉  (HV: bất lậu động lạp) trong tiếng Quảng Đông của người Hương Cảng. Bổn thân cụm từ nầy không có nghĩa mà nó chỉ là cách phát âm theo giọng địa phương của người Hương Cảng cụm từ “Bắt-đầu-từ-nay” trong tiếng … Tiếp tục đọc