Tagged with hongkong

Câu chuyên Hongkong (Trung Quốc vs Anh Quốc)

Câu chuyên Hongkong (Trung Quốc vs Anh Quốc)

Hongkong – tên quốc tế, Hương Cảng – tiếng An Nam hay Híng Coỏng – tiếng Quảng đang là tâm điểm trên các mục tin tức mấy nay. Sau 20 năm về với Đại Lục êm ả, không ca thán gì, bỗng vào năm thứ 20, tức 2017, Hongkong như sôi sục với phong trào … Tiếp tục đọc

Người Việt tị nạn tại Hương Cảng

Người Việt tị nạn tại Hương Cảng

Tiêu “Bắt đầu từ nay” “Pất lầu tùng lai” là cách phát âm cụm từ 不漏洞拉  (HV: bất lậu động lạp) trong tiếng Quảng Đông của người Hương Cảng. Bổn thân cụm từ nầy không có nghĩa mà nó chỉ là cách phát âm theo giọng địa phương của người Hương Cảng cụm từ “Bắt-đầu-từ-nay” trong tiếng … Tiếp tục đọc