Tagged with Yên Dũng

Yên Dũng xưa

Yên Dũng xưa

  Khổng Đức Thiêm  Yên Dũng ngày nay được hợp thành từ 3 huyện Cổ Dũng, Yên Việt và Phượng Nhỡn có diện tích là 185,9km2 nằm ở phía đông nam tỉnh Bắc Giang. Đây là một bình nguyên nhỏ trải đều đôi bờ sông Thương và giữa hạ lưu hai sông Lục Nam và … Tiếp tục đọc