Tagged with xã hội chủ nghĩa

Lịch sử chế độ Xã hội chủ nghĩa và nền độc tài ở Chile (1970-1988)

Lịch sử chế độ Xã hội chủ nghĩa và nền độc tài ở Chile (1970-1988)

Ít ai biết, Chile là một trong những nước chịu hậu quả nặng nhất của khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 – với hậu quả là sự sụp đổ ngay lập tức của một chế độ. 1/ Chile trước năm 1970 Chile có lịch sử khá ngắn. Nước này mới chỉ hình thành hơn 200 … Tiếp tục đọc