Tagged with Trần Hoàng

Nhà Nguyễn hạn chế sự phát triển của Thiên Chúa Giáo (1802-1884)

Nhà Nguyễn hạn chế sự phát triển của Thiên Chúa Giáo (1802-1884)

Trần Hoàng Thiên chúa giáo là một loại tôn giáo xuất phát từ phương Tây và đã được truyền vào. Đến thời triều Nguyễn, nhớ ơn Giám mục Bá Đa Lộc, Gia Long cho phép tự do truyền bá đạo Công giáo. Sau này, người Công giáo bắt đầu gặp nhiều cuộc cấm đạo kể từ … Tiếp tục đọc