Tagged with Tiếng VIỆT giàu đẹp

Tiếng VIỆT giàu đẹp- Phần 2

Tiếng VIỆT giàu đẹp- Phần 2

Sự “đa dạng” của ngôn ngữ – húy ngữ Kỳ Thanh Nhà ngôn ngữ học đầu tiên (của nước ta) Phạm Quỳnh đã nói: “…tiếng Việt có sức sống vô cùng lớn, vì có thể mượn từ ngoại lai để làm giàu kho từ ngữ của mình. Nhờ mượn chữ Tàu (từ Hán Việt) mà … Tiếp tục đọc

Tiếng VIỆT giàu đẹp

Tiếng VIỆT giàu đẹp

Kỳ Thanh Theo chiều dài của lịch sử, dân tộc Việt đã hấp thụ những tinh hoa của nền văn minh Trung Hoa, được phản ánh (phần nào) qua từ Hán Việt (chữ Hán – tượng hình). Sau đó tiếp nhận thêm nét tinh túy, hiện đại của mẫu tự La Tinh (Phương Tây), mà … Tiếp tục đọc