Tagged with Tiễn dặn người yêu. tiếng hát làm dâu

Truyện thơ các dân tộc thiểu số

Truyện thơ các dân tộc thiểu số

GSTS Nguyễn Xuân Kính Quá trình sưu tầm, công bố truyện thơ các dân tộc thiểu số Truyện thơ các dân tộc thiểu số là một thể loại văn học dân gian thuộc loại hình tự sự, bao gồm những tác phẩm có hình thức văn vần, được kể, được hát, được ngâm, đọc (kể … Tiếp tục đọc