Tagged with Lê Anh Minh

Daisetzu Teitarō Suzuki- Người có vai trò then chốt trong việc phổ truyền Phật giáo tại Tây phương

Daisetzu Teitarō Suzuki- Người có vai trò then chốt trong việc phổ truyền Phật giáo tại Tây phương

Lê Anh Minh Daisetzu Teitarō Suzuki chào đời ngày 18 tháng 10 năm 1870 tại thành phố Kanazawa 金澤 (Kim Trạch), huyện Ishikawa 石川 (Thạch Xuyên); tạ thế ngày 12 tháng 7 năm 1966. Thân phụ ông là Ryojun Suzuki, một y sĩ, và thân mẫu họ là Masu (không rõ tên là gì). Song thân ông có cả thảy 5 người con, và … Tiếp tục đọc

Heinrich Schliemann (1822 – 1890)- Ghi dấu lịch sử từ ước vọng thuở ấu thời

Heinrich Schliemann (1822 – 1890)- Ghi dấu lịch sử từ ước vọng thuở ấu thời

Lê Anh Minh  Nhà nghèo, thể chất yếu ớt, bỏ học năm 14 tuổi, bôn ba phiêu bạt khắp nơi để tự mưu sinh, nhưng bằng ý chí sắt đá, Heinrich Schliemann tự học thành công rất nhiều ngoại ngữ. Nhờ đó, ông trở thành một phú thương và thực hiện được mộng ước ấu … Tiếp tục đọc