Tagged with hổ trướng khu cơ

Khảo cứu về Binh Thư Yếu Lược

Khảo cứu về Binh Thư Yếu Lược

ĐI TÌM NGUỒN GỐC VÀ NĂM XUẤT HIỆN CỦA VĂN BẢN BINH THƯ YẾU LƯỢC HIỆN CÓ Ngô Đức Thọ   Văn bản Binh thư yếu lược (viết tắt: BTYL) chúng tôi nói đến trong bài này là bộ sách chữ Hán chép tai gồm 4 quyển đóng làm 2 tập, cộng 410 tờ (26x15cm, … Tiếp tục đọc