Tagged with hạm Trọng Chánh

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 23

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 23

THI CA KHÚC  XXIII TRẬN ĐẤU  UY LĨNH  VÀ BỌN CẦU HÔN Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ Ulysse giương nỏ bắn chết Antinoos, bọn cầu hôn hăm dọa. Chàng cho biết mình là Ulysse, Eurymaque xin tha tội, hứa đền bù, Ulysse từ chối. Eurymaque hô hào xông lên giết Ulysse, chàng bắn chết … Tiếp tục đọc