Tagged with GaD

Đã đến lúc Mỹ tập kích sân sau của Trung Quốc : Bỏ qua Campuchia và Lào là một sai lầm chiến lược

Đã đến lúc Mỹ tập kích sân sau của Trung Quốc : Bỏ qua Campuchia và Lào là một sai lầm chiến lược

Bỏ qua Campuchia và Lào là một sai lầm chiến lược – nhưng sự tham gia đòi hỏi sự cân bằng thông minh hơn giữa các giá trị và lợi ích.  12 tháng Một 2022 Derek Grossman, nhà phân tích quốc phòng cấp cao của Rand Corp. Biên dịch: GaD Khi chính quyền Biden bắt … Tiếp tục đọc