Tagged with chiết tự

Vài cảm nghĩ về chiết tự – sự sáng tạo của Ông Cha ta khi học chữ Hán (phần 2)

Vài cảm nghĩ về chiết tự – sự sáng tạo của Ông Cha ta khi học chữ Hán (phần 2)

 Kỳ Thanh Chiết tự là một kiểu “chơi chữ”, nhiều thế hệ học chữ Hán xem trọng thú “chơi chữ”: cách “chơi mà học, học mà chơi” để học chữ Hán theo hướng dễ học, dễ nhớ. Hai hình thức chiết tự: –         Hàn lâm (bác học): Ví dụ: chữ Thục蜀, tên gọi xưa của … Tiếp tục đọc