Tagged with Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Ký ức chiến tranh (Hồi ức của những binh sĩ Xôviết từng tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại)- Phần 17

Ký ức chiến tranh (Hồi ức của những binh sĩ Xôviết từng tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại)- Phần 17

Hồi ức của lính pháo binh. Vasily F. Davidenko Trung uý pháo binh, trung đội trưởng trung đội trinh sát tiền phương, trung đoàn 7, sư đoàn xạ thủ số 24 Samara – Ulyanovsk “Thép”. Tôi sinh ngày 7-7-1911. Tôi gia nhập Hồng quân năm 1933 – vào thời điểm đó, những năm 1933-1936, lính … Tiếp tục đọc