Tagged with Trần Phế Đế

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 46

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 46

Trần Phế Đế (1377-1388)   Niên hiệu: Xương Phù Hồ Bạch Thảo Ngày 13 tháng 5 [19/6/1377]Thượng hoàng Nghệ Tông cảm thương Vua em Duệ Tông chết vì việc nước, bèn cho con trưởng  là Kiến Đức đại vương Hiện lên nối ngôi, trị vì được 11 năm [1377-1388] rồi bị phế, nên sử gọi là … Tiếp tục đọc