Tagged with thi ca

Đặc tính lãng mạn trong những năm đầu của cuộc Kháng Chiến Chống Pháp (1946-1954)

Đặc tính lãng mạn trong những năm đầu của cuộc Kháng Chiến Chống Pháp (1946-1954)

Phạm Cao Dương Chiến tranh đồng nghĩa với bom đạn, với súng gươm, với giết chóc, với gian lao, khổ ải, với tàn phá, hủy diệt,… mà lại nói tới lãng mạn, hay dù hẹp hơn, tới thi ca lãng mạn là một điều hoàn toàn nghịch lý, khó có thể tưởng tượng được. Nhưng … Tiếp tục đọc