Tagged with Ngũ Lãnh

Hành trình vượt lãnh Đại Dữu, liên quan đến lịch sử Việt Nam- Bài 1

Hành trình vượt lãnh Đại Dữu, liên quan đến lịch sử Việt Nam- Bài 1

Hồ Bạch Thảo  Lãnh tức là vùng núi, cao nguyên; có 5 lãnh nằm giữa đường biên giới nhà Hán và nước Nam Việt thời Triệu Đà, nên sử gọi là Ngũ Lãnh. Đại Dữu là một trong 5 lãnh đó, vị trí tại biên giới 2 tỉnh Giang Tây và Quảng Đông ngày nay. … Tiếp tục đọc