Tagged with Ngọc Hân

Những bà vợ của vua Quang Trung

Những bà vợ của vua Quang Trung

Ngô Kinh Luân Các sách báo, tài liệu xưa nay, khi đề cập đến Vua Quang Trung, người ta thường viết về tài quân sự rất xuất sắc của Ông. Ngoài ra, Ông còn có các cải cách, xây dựng đất nước đáng quan tâm. Ông chỉ huy đánh dẹp loạn trong nước, đến những … Tiếp tục đọc