Tagged with Lê Huy Vinh

Xét lại vai trò của Trần Quốc Tuấn

Xét lại vai trò của Trần Quốc Tuấn

Bi kịch Trần Quốc Tuấn Lê Huy Vinh Trên trang hải ngoại nọ, có câu đối độc đáo, không đề tên tác giả: 地轉我越種居北方,歐洲境內無蒙騎樅橫千萬里; Địa chuyển ngã Việt chủng cư Bắc phương, Âu châu cảnh nội vô Mông kỵ tung hoành thiên vạn lý; (Đất Việt mà dời sang phương Bắc, cõi Âu châu đã không … Tiếp tục đọc