Tagged with kinh thư

Cấu trúc và nội dung cơ bản của “Kinh Thư”

Cấu trúc và nội dung cơ bản của “Kinh Thư”

sách Kinh Thư hoàn chỉnh Blog người hiếu cổ  Thượng Thư hay còn gọi là Kinh Thư là một trong các bộ kinh điển của Nho gia, là bộ tổng tập các văn kiện thời Tiên Tần, nội dung ghi chép chủ yếu là các đối thoại giữa vua tôi các triều đại thời Thượng cổ như Hạ, Thương, Chu… … Tiếp tục đọc