Tagged with kinh bắc

Lịch sử đê điều đồng bằng sông Hồng

Lịch sử đê điều đồng bằng sông Hồng

Trần Đăng Hồng Con người đã sống ở Đồng bằng sông Hồng từ thời Đồ Đá Củ cách đây khoảng 25 ngàn năm. Canh tác lúa nước được phát triển vào thời Đồ Đá Mới trong nền văn hóa Hòa Bình – Bắc Sơn, cách đây khoảng 9 ngàn năm. Ước vọng chế ngự lũ … Tiếp tục đọc