Tagged with Đề Thám

Cuộc đối đầu Đề Thám – Galliéni

Cuộc đối đầu Đề Thám – Galliéni

Võ Quang Yến Giữa Paris, một bên góc quảng trường Vauban, đằng sau viện Bảo tàng Les Invalides, sừng sững một công trình bằng đồng dựng trên một bệ đá rất cao. Công trình thể hiện tượng Tướng Galliéni được phong Thống chế năm 1921, sau khi ông đã qua đời. Bốn bề quanh bệ … Tiếp tục đọc