Tagged with chữ hán

Vài cảm nghĩ về: Chiết tự – sự sáng tạo của Ông Cha ta khi học chữ Hán

Vài cảm nghĩ về: Chiết tự – sự sáng tạo của Ông Cha ta khi học chữ Hán

Kỳ Thanh Thực tế là trong tiếng Việt của chúng ta đang dùng đã có đến gần 60 % là từ Hán Việt, đa phần là những từ không có tiếng thuần Việt thay thế;  thí dụ như việt, nam, dân, chủ, văn, minh, độc lập, tự chủ… Chính là nhờ các từ Hán Việt … Tiếp tục đọc

Tìm hiểu từ-ngữ gốc ‘Hán’

Tìm hiểu từ-ngữ gốc ‘Hán’

Trần Ngọc Dụng Tổng quát Do định mệnh lịch sử, tiếng Việt chúng ta có một số lượng khá lớn từ tiếng Tàu trong kho từ-vựng mà chúng ta thường quen gọi là chữ Hán. Thật ra mà nói, những từ-ngữ này nên được gọi nôm na là chữ Tàu chuyển tự. Vi sao? Do tài trí … Tiếp tục đọc

Tản mạn đôi điều về chữ Hán

Tản mạn đôi điều về chữ Hán

Nguyễn Hải Hoành Năm 1936 Lỗ Tấn trăng trối “Không diệt chữ Hán thì TQ ắt mất nước”. Mao Trạch Đông sau cũng nói “Lối thoát của chữ Hán là Latin hoá” Dân tộc ta thời cổ không có chữ viết. Trong thời kỳ Bắc thuộc, tổ tiên ta đã mượn chữ của người Hán … Tiếp tục đọc