Tagged with Barack Obama

Nước Mỹ Trên Đường “Tiến Lên” Xã Hội Chủ Nghĩa ?

Nước Mỹ Trên Đường “Tiến Lên” Xã Hội Chủ Nghĩa ?

Đỗ Văn Phúc Trong Thế Chiến lần thứ 2, vì vừa trải qua một cơn suy thoái kinh tế nghiêm trọng (The Great Depression 1929-1939), Hoa Kỳ đã quyết định chỉ viện trợ vũ khí, phương tiện cho các nước đồng minh mà không trực tiếp tham chiến. Sau khi Nhật ném bom ở Pearl … Tiếp tục đọc