Văn minh Phương Tây: Chiến tranh lạnh – Châu Âu và Thế giới thứ Ba

Lê Quỳnh Ba chuyển ngữ. Hoa Kỳ và Liên Xô, hai kẻ chiến thắng vĩ đại sau Thế chiến II, trong khi các nước nghèo thuộc Thế giới thứ ba cố gắng phát triển giữa các cuộc cạnh tranh siêu cường và cạnh tranh từ các quốc gia công nghiệp hóa. Đó không phải là … Đọc tiếp Văn minh Phương Tây: Chiến tranh lạnh – Châu Âu và Thế giới thứ Ba