Văn minh Phương Tây: Thời đại của chủ nghĩa quốc gia dân tộc thế kỷ 19

Lê Quỳnh Ba biên dịch. Các nhà dẫn dắt trong nghệ thuật, văn học, và lý luận chính trị tranh luận cho công bằng xã hội và giải phóng dân tộc. Vào đầu thế kỷ XIX, nhiều người Trung và Đông Âu khao khát thành lập các quốc gia độc lập.  Đó là một thời … Đọc tiếp Văn minh Phương Tây: Thời đại của chủ nghĩa quốc gia dân tộc thế kỷ 19