Văn minh Phương Tây: Sự khai sáng xã hội ở châu Âu thế kỷ 18

Lê Quỳnh Ba biên dịch Vào thế kỷ thứ mười tám, đất trồng trọt rộng hơn, thị trấn và cảng đang phát triển, quyền lực của các thương gia, nhà sản xuất, luật sư, ngày càng tăng, và thành công của họ giúp nuôi dưỡng những ý tưởng mới, sẽ làm thay đổi thế giới. … Đọc tiếp Văn minh Phương Tây: Sự khai sáng xã hội ở châu Âu thế kỷ 18