Cách mạng Mỹ (1775 – 1783) và nền Cộng hòa Mỹ

Lê Quỳnh Ba lược dịch. Thực dân Anh đã tạo ra một xã hội thử nghiệm ý tưởng Khai sáng và chống lại những hạn chế áp đặt bởi nước Anh. Họ là những thuộc địa tự quản, bị đất nước mẹ bỏ qua từ năm này đến năm khác cho đến khi luật mới … Đọc tiếp Cách mạng Mỹ (1775 – 1783) và nền Cộng hòa Mỹ