Văn minh Phương Tây: Thời Phục Hưng và Tân Thế Giới

Lê Quỳnh Ba chuyển ngữ . Nguồn : 52 tập phim Văn Minh Phương Tây Hiệp Hội Bảo tàng Nghệ thuật Đô Thị. GS Eugen Weber, Giảng viên môn Lịch sử, U.C.L.A., Los Angeles Việc khám phá ra châu Mỹ thách thức cả châu Âu. Việc khám phá ra các xã hội mới đối đầu với … Đọc tiếp Văn minh Phương Tây: Thời Phục Hưng và Tân Thế Giới