Tagged with Võ Xuân Quế

Về hai cuốn từ điển Việt-Bồ-La (1651) và (1991)

Về hai cuốn từ điển Việt-Bồ-La (1651) và (1991)

Võ Xuân Quế 1 . Cách đây tròn 370 năm, ngày 5/2/1651, Franciscus Piccolomincus, Bề trên cả Dòng Dòng Tên ban phép xuất bản tác phẩm “Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum” (Thường gọi Từ điển Việt-Bồ-La) của Alexandre de Rhodes, do Propaganda Fide xuất bản tại Roma. Đây là tác phẩm in đầu tiên, cùng … Tiếp tục đọc

Gia Định báo ở Thư viện Quốc Gia Pháp và những điều chưa biết

Gia Định báo ở Thư viện Quốc Gia Pháp và những điều chưa biết

  Võ Xuân Quế Gia Định báo (GĐB) là tờ báo chữ Quốc Ngữ đầu tiên ở Việt Nam. Cho đến nay, những người nghiên cứu đều nhất trí rằng GĐB ra số đầu tiên vào ngày 15/04/1865 ở Sài gòn và đình bản ngày 1/1/1910[1]. Tuy nhiên, chưa ai xác định được trong thời … Tiếp tục đọc

Cụm từ “chữ Quốc Ngữ” được dùng từ bao giờ và ở đâu?

Cụm từ “chữ Quốc Ngữ” được dùng từ bao giờ và ở đâu?

Võ Xuân Quế  Cho đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về sự ra đời và thay đổi của chữ viết mà ngày nay được gọi là chữ Quốc Ngữ, kể từ khi nó được “phôi thai”. Tuy nhiên, cụm từ “chữ Quốc Ngữ” được dùng lần đầu tiên khi nào và … Tiếp tục đọc