Tagged with Võ Xuân Quế

Ai là người sáng lập và làm chủ bút Phan-Yên báo?

Ai là người sáng lập và làm chủ bút Phan-Yên báo?

Võ Xuân Quế Trong số các báo bằng chữ Quốc Ngữ ra đời vào cuối thế kỷ XIX (Gia-Định báo, Thông loại khóa trình, Nam Kỳ và Phan-Yên báo) có thể nói Phan-Yên báo là tờ báo thuộc vào loại “bí ẩn” nhất. Lý do có lẽ là tờ báo tồn tại quá ngắn và … Tiếp tục đọc