Tagged with Việt Thường

Truyền kỳ về nước Việt Thường thời xưa

Truyền kỳ về nước Việt Thường thời xưa

Tích Dã I. Dẫn nhập Việt Thường (chữ Hán: 越裳, còn được viết là 越常, 越嘗), còn gọi là nước Việt Thường (Việt Thường quốc 越裳國) hoặc họ Việt Thường (Việt Thường thị 越裳氏) là một quốc gia hoặc bộ lạc cổ đại được nhắc đến trong một số thư tịch cổ của Trung Quốc … Tiếp tục đọc