Tagged with Trung Ɖông

Sự trỗi dậy của Iran ở Trung Ɖông

Sự trỗi dậy của Iran ở Trung Ɖông

Phạm Ɖình Lân …Mùa Xuân Á Rập và hoạt động khủng bố của nhóm Hồi Giáo cực đoan ở Yemen làm cho ảnh huởng của Iran vượt Vịnh Ba Tư sang đến bờ Hồng Hải. Sự bành trướng ảnh hưởng của Iran ở Yemen là sự thành công lớn lao của Cộng Hòa Hồi Giáo … Tiếp tục đọc