Tagged with Trần Quang Hải

Kỷ niệm với nhà nhạc học Trần Quang Hải (1944-2021)

Kỷ niệm với nhà nhạc học Trần Quang Hải (1944-2021)

TS Phạm Trọng Chánh             GSTS Trần Quang Hải vừa qua đời tại Paris ngày 29-12-2021 Lần cuối cùng gặp anh, anh nói với tôi như trăn trối cho biết anh đang chữa trị ung thư máu bị thận và tiểu đường không biết sẽ ra đi lúc nào, hôm nay anh đi ngủ và … Tiếp tục đọc