Tagged with Sơn Hậu

Sơn Hậu Diễn Truyện của Đào Duy Từ (1572-1634): Kiệt tác  văn chương và nghệ thuật Việt Nam  

Sơn Hậu Diễn Truyện của Đào Duy Từ (1572-1634): Kiệt tác  văn chương và nghệ thuật Việt Nam  

TS Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục. Viện Đại Học Paris Sorbonne                       Sơn Hậu diễn truyện là một văn bản tuồng Hát Bội, chia làm ba hồi, có 28 vai, ngày xưa được trình diễn ba ngày, mỗi ngày từ 12 giờ trưa cho đến khuya. Sơn Hậu là một kiệt … Tiếp tục đọc