Tagged with Quân Trung Đối

Nguyễn Nghi (1770-1842)- Tác giả truyện thơ Quân Trung Đối:  Ngôi sao và kiệt tác văn học họ Nguyễn Tiên Điền bị lãng quên

Nguyễn Nghi (1770-1842)- Tác giả truyện thơ Quân Trung Đối: Ngôi sao và kiệt tác văn học họ Nguyễn Tiên Điền bị lãng quên

TS Phạm Trọng Chánh Trong gia đình Nguyễn Du ngoài Truyện Kiều tức  Đoạn Trường Tân Thanh còn có một truyện thơ thứ hai là Quân Trung Đối của Nguyễn Nghi  hiệu là Chu Kiều, Hồng Vũ, Lạc Am, sáng tác khoảng trước năm 1834. Giá trị truyện thơ được đánh giá xấp xỉ với … Tiếp tục đọc