Tagged with Phạm Ɖình Lân

Jerusalem: Thành Phố Thánh Thăng Trầm

Jerusalem: Thành Phố Thánh Thăng Trầm

Phạm Ɖình Lân Theo tên tiếng Semite thành phố Jerusalem từ khởi thủy được gọi là Yerushalem, tức Thành Phố của Shalem. Shalem có nghĩa là hòa bình. Jerusalem có nghĩa là Thành Phố Hòa Bình. Hòa bình chỉ là một ước vọng. Thành phố Jerusalem là một trong những thành phố cổ xưa nhất … Tiếp tục đọc