Tagged with Phạm Trọng Chánh

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 8

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 8

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne chuyển ngữ thơ lục bát THI CA KHÚC  VII             Nhân việc khám phá Ấn Độ, Camoẽs phê phán các vị vua Âu Châu, nước Pháp chống Vatican lập ra Giáo Hội Avignon,  nước Đức lập ra Đạo Tin … Tiếp tục đọc

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 7

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 7

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne chuyển ngữ thơ lục bát THI CA KHÚC VI Vasco de Gama rời Melinde. Thần Bacchus xuống thủy cung Neptune. Các Thần Biển họp hội đồng quyết định phá hoại cuộc du hành các nhà hàng hải. Trong lúc … Tiếp tục đọc

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 6

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 6

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne chuyển ngữ thơ lục bát THI CA KHÚC V Vasco de Gama tiếp tục kể chuyện du hành. Tả các nước lạ khác nhau ở  dọc bờ biển Phi Châu. Gặp quái nhân khổng lồ Asdamastor. Tiếp tục cuộc … Tiếp tục đọc

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 5

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 5

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne chuyển ngữ thơ lục bát THI CA KHÚC IV Vasco de Gama tiếp tục kể chuyện lịch sử Bồ Đào Nha. Chiến tranh Tây Ban Nha với những vị vua nối ngôi Fernand.  Chiến dịch Condestable với Nuno Alvarez … Tiếp tục đọc

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 4

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 4

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne chuyển ngữ thơ lục bát THI CA KHÚC III Vasco de Gama kể chuyện cho vua Mélinde và triều đình. Tả Âu Châu. Sự thành lập vương quốc Bồ Đào Nha. Lịch sử các vua cho đến D. Ferdinand. … Tiếp tục đọc

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 3

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 3

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne chuyển ngữ thơ lục bát THI CA KHÚC II Vua Mombasa làm ngược lời hứa, bỏ giao hảo, muốn tiêu diệt các nhà hàng hải. Vénus can thiệp với Jupiter để bảo đảm như lời tiên tri cuộc du … Tiếp tục đọc

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 2

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 2

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne chuyển ngữ thơ lục bát THI CA KHÚC I Gọi thi hứng. Hải hành bồ Đào Nha của Vasco de Gama đến Phương Đông. Thiên Đình Olympe hội họp. Bacchus chống lại cuộc viễn hành. Vénus và Mars bảo … Tiếp tục đọc

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 1

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 1

TS Phạm Trọng Chánh             Khi viết những dòng chữ quốc ngữ ngày nay, ta cám ơn những người Bồ Đào Nha, đã đem các dấu Bồ Đào Nha vào ngôn ngữ giàu âm thanh tiếng Việt, nếu không có những dấu này, thì Việt Nam chắc phải dùng chữ x, y, z, v, w.. … Tiếp tục đọc

Về những địa danh Trung quốc trong thơ chữ hán Nguyễn Du không nằm trên đường đi sứ, trả lời giáo sư Nguyễn Huệ Chi

Về những địa danh Trung quốc trong thơ chữ hán Nguyễn Du không nằm trên đường đi sứ, trả lời giáo sư Nguyễn Huệ Chi

Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne             Nguyễn Du gọi cuộc đời mình từ năm 20 đến 30 tuổi là « Mười năm gió bụi ». Nhưng gia phả lại chép « mười năm đó ông về quê vợ ở Quỳnh Hải họp cùng  anh vợ Đoàn Nguyễn Tuấn khởi … Tiếp tục đọc