Tagged with Nam Việt

Vì sao không công nhận Nam Việt là nhà nước chính thống của Việt Nam

Vì sao không công nhận Nam Việt là nhà nước chính thống của Việt Nam

Tác giả: Wolley Nogard I.        Thưa độc giả. Dạo gần đây trên không gian mạng xảy ra rất nhiều cuộc tranh luận liên quan đến việc có nên công nhận nhà nước Nam Việt của Triệu Đà là nhà nước chính thống của nước ta hay không. Nhiều cuộc tranh luận rất sôi nổi, … Tiếp tục đọc