Tagged with Hương Đình Cổ Nguyệt Thi Tập

Tái lập văn bản Hương Đình Cổ Nguyệt Thi Tập của Hồ Xuân Hương

Tái lập văn bản Hương Đình Cổ Nguyệt Thi Tập của Hồ Xuân Hương

Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ KHGD Viện Đại Học Paris Sorbonne Hồ Xuân Hương có một tập thơ tên gọi Hương Đình Cổ Nguyệt thi tập . Năm 1863 đại thần triều đình Huế Trương Đăng Quế, trong bài tựa cho Diệu Liên thi tập của Mai Am nữ sĩ, tức Lại Đức công chúa, … Tiếp tục đọc