Tagged with Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 8)

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 8)

CHƯƠNG 8: “TÔI THỰC SỰ MUỐN THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA NHÂN DÂN” George J. Veith  Trần Quang Nghĩa dịch Quyền Lãnh Đạo  Vào tháng 6 1965, miền Nam gần như sụp đổ. Trong một năm rưỡi kể từ ngày lật đổ Diệm, đất nước gần như bị xâu xé. Để ổn định chính quyền và … Tiếp tục đọc

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 7)

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 7)

 CHƯƠNG 7: “CHÚNG TÔI ĐÃ CHÁN NGẤY VỚI ĐẢO CHÍNH” George J. Veith  Trần Quang Nghĩa dịch Trở Lại Chính Quyền Dân Sự Một phối hợp cổ xưa những người đấu tranh chống đối và bất đồng nội bộ trong quân đội buộc Khánh phải phục hồi chính quyền dân sự cho miền Nam. Trong suốt … Tiếp tục đọc

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 6)

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 6)

CHƯƠNG 6: “MỘT CHÍNH QUYỀN QUÂN SỰ THỰC SỰ  CẦN ĐẾN” George J. Veith  Trần Quang Nghĩa dịch   Gặt Được Những Gì Đã Gieo Việc tấn công leo thang của MTGP, số thương vong tăng cao của QLVNCH, và những thất bại về chính sách ngoại giao ở Lào và Cao Miên đè nặng lên vai … Tiếp tục đọc

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 5)

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 5)

CHƯƠNG 5: “TRÁI ĐẤT TRÒN CHÚNG TA SẼ GẶP LẠI NHAU MỘT NGÀY NÀO ĐÓ” George J. Veith  Trần Quang Nghĩa dịch Nguyễn Khánh phản đảo chính Có 4 nhân tố cấp bách thúc đẩy Chuẩn tướng Nguyễn Khánh phản đảo chính chống lại Minh vào ngày 30/1/1964. Thứ nhất là việc giết chết Diệm. Trong … Tiếp tục đọc

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 4)

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 4)

CHƯƠNG 4: “ĐẠI DIỆN MỌI KHUYNH HƯỚNG QUỐC GIA” George J. Veith  Trần Quang Nghĩa dịch Dương Văn Minh Soạn Thảo một Lộ Trình Mới  Nền cai trị cứng rắn của w Diệm đã gắn kết đất nước lại với nhau, nhưng Đệ Nhất Cộng Hòa quá cố đã thả sống những nhóm chính trị và tôn … Tiếp tục đọc

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 3)

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 3)

CHƯƠNG 3: “HOẶC DIỆM THAY ĐỐI CHÍNH SÁCH HOẶC CHÚNG TÔI SẼ THAY DIỆM” George J. Veith  Trần Quang Nghĩa dịch Cái Chết của Diệm Diệm tìm cách củng cố nhà nước chống sự xâm lược của Cộng sản và thoát khỏi tình trạng đấu đá kinh niên của người Quốc gia bằng cách tạo ra … Tiếp tục đọc

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 2)

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 2)

 CHƯƠNG 2: “NẾU QUÂN ĐỘI SUY YẾU, CHẾ ĐỘ SẼ TRỞ NÊN SUY YẾU” George J. Veith  Trần Quang Nghĩa dịch  Cuộc chiến đấu giành thế thượng phong Không lâu trước khi ký Hiệp định Geneva, vào ngày 7/7/1954, Bảo Đại bổ nhiệm Ngô Đình Diệm làm thủ tướng mới của ông. Sinh ngày 3/1/1901, Diệm … Tiếp tục đọc

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 1)

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 1)

George J. Veith  Trần Quang Nghĩa dịch  GIỚI THIỆU  Sáng sớm ngày 2 tháng 11 năm 1963, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu hốt hoảng nhảy xuống xe jeep và vội vã chạy đến một xe thiết giáp đang đỗ bên ngoài bộ chỉ huy quân sự Miền Nam tại Phi trường Tân Sơn Nhất. Trong … Tiếp tục đọc