Tagged with Bạch Đằng

Khả năng còn di tích chiến thắng Bạch Đằng 1288 ?

Khả năng còn di tích chiến thắng Bạch Đằng 1288 ?

Nguyễn Triệu Đồng  Trong một bài đăng trên Nghiên Cứu Lịch Sử năm 2020 [6], tôi có đề nghị một vị trí bãi cọc trên sông Bạch Đằng, bên tả ngạn sông, từ cửa ra sông Giá (bờ phải) đến cửa vào sông Chanh (bờ trái). Đề nghị nào về một sự kiện lịch sử … Tiếp tục đọc