Tagged with âm nhạc của văn minh Trung Hoa thời xưa

Sử ký – Luật thư: Nấc đo xác định âm nhạc của văn minh Trung Hoa thời xưa

Sử ký – Luật thư: Nấc đo xác định âm nhạc của văn minh Trung Hoa thời xưa

Tích Dã dịch Sử ký (史記) – Luật thư (律書) [Hán (漢) – Tư Mã Thiên (司馬遷) soạnLưu Tống (劉宋) – Bùi Nhân (裴駰) tập giải]Đường (唐) – Tư Mã Trinh (司馬貞) sách ẩn, Trương Thủ Tiết (張守節) chính nghĩa ] Bậc đế vương làm việc dựng nghiệp, đo khuôn lường phép, đều dựa vào … Tiếp tục đọc